Izgubljeno poglavlje, Caroline Bishop

Caroline Bishop započela je svoju novinarsku karijeru u malom umjetničkom časopisu u Londonu