Neočekivana lakoća „Praznika beznačajnosti“ Milana Kundere

Na 115 stranica, sa velikim fontom za koji je Kundera dugo agitovao, Beznačajnost je njegov najkraći roman i može se pročitati u jednom dahu.